همکاری با ما

چنانچه فردی مسئولیت پذیر ، خوش فکر ، علاقه مند به فضای تکنولوژی و به روز هستید و فکر می کنید توانایی شما می تواند ما را در رسیدن به اهدافمان یاری دهد، جای شما در آوام خالیست .


  • انواع فایل های مجاز : pdf, zip, rar.
hiriing