کنترل هوشمند سیستم های صوتی و تصویری

با قرار دادن یکی از پرکاربرد ترین تجهیزات سیستم هوشمند یعنی گیرنده های آی آر می توان کلیه ریموت کنترل های سیستم های موجود در آن فضا را با استفاده از اپلیکیشن کنترل نمود . سیستم هایی که با استفاده از گیرنده آی آر می توان کنترل نمود شامل انواع تلوزیون ها ، انواع سینما خانگی ها ، انواع سیستم های صوتی و انواع اسپیلت ها ، می باشد .

همچنین با استفاده از این سیستم می توان ساعت تماشای تلوزیون را برای فرزندان خود تنظیم نماییم و فقط تلوزیون در ساعات خاصی از شبانه روز روشن باشد و یا می توان تلوزیون را از راه دور خاموش و روشن نمود .