کنترل هوشمند روشنایی

سیستم کنترل هوشمند روشنایی در خانه های هوشمند این امکان را فراهم می سازد تا شما سیستم را به گونه ای برنامه ریزی نمایید که در صورت حضور شخص در محیط چراغها روشن شوند و در مواقعی که حضور شخصی احساس نمی شود به طور خودکار چراغ ها خاموش شوند.

در کنار این مسئله بسیاری از اوقات شما احساس می کنید که به تمام توان منبع نوری موجود در محل نیاز ندارید ، در چنین شرایطی سیستم به شما امکان کاهش میزان نور (Dim) و در نتیجه کاهش توان مصرفی توسط منابع نوری را خواهد داد که این نیز از اتلاف انرژی به طرز چشم گیری جلوگیری خواهد نمود.

ضمناً شما می توانید در هر لحظه وضعیت روشنایی های ساختمان رابه کمک اپلیکیشن تلفن همراه خود و یا تاچ پنل هایی که وجود دارد مشاهده نمایید و از روشن یا خاموش بودن چراغها در هر یک از نقاط مطلع شده و روشنایی ها را به صورت جداگانه روشن و خاموش و کم نور و یا پر نور نمایید.

تجهیزاتی که برای کنترل هوشمند روشنایی مورد نیاز هست کلید های تک پل ، دو پل و سه پل می باشند که به صورت بیسیم کار می کنند و نیازی به هیچ گونه تغییر سیم کشی و ماژول های داخل تابلو نمی باشد و به راحتی با جایگزینی کلید های هوشمند به جای کلید های سنتی این امکان فراهم می گردد که سیستم روشنایی به صورت هوشمند کنترل گردد .

همچنین چنانچه ساختمان مذکور نصب کلید های روشنایی را انجام داده باشد و امکان تعویض کلید ها وجود نداشته باشد با استفاده از ماژول های پشت کلید، کلید های سنتی تبدیل به کلید های هوشمند خواهند شد و به وسیله اپلیکیشن قابل کنترل می باشند .